Με το ν. 3765/2009 κυρώθηκε μετά από 16 χρόνια η Σύμβαση που είχε υπογραφεί στη Χάγη στις 29/5/1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία.  Κύριος στόχος της Σύμβασης είναι να ληφθούν μέτρα που να εξασφαλίζουν ότι οι διακρατικές υιοθεσίες θα γίνονται προς το συμφέρον του παιδιού και με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματά του, ώστε να παρεμποδίζεται κατά το δυνατό η αρπαγή, η πώληση ή η παράνομη διακίνηση παιδιών. (Πηγή: http://www.et.gr)

Templates Joomla 3.3 BIGtheme.net